…akan diagihkan kali pertama apabila perjanjian pinjaman telah diselesaikan dan diterima oleh PTPTN. Tempoh sah laku tawaran adalah 14 hari daripada tarikh Surat Tawaran. Pengagihan yang seterusnya akan disalurkan apabila…