…menentukan mereka yang layak untuk mendapatkan bantuan dibawah skim ini. Pemohon hendaklah mempunyai kriteria seperti berikut: Warganegara Malaysia. Berumur 21 tahun ke atas (tiada umur maksimum). Pembeli kediaman pertama di…

…Australia (AUSMAT). b. Program Berkembar Untuk program berkembar, PTPTN hanya membiayai kursus yang dihadiri di Malaysia. Contohnya, sekiranya anda menghadiri kursus Program Berkembar Kejuruteraan selama empat tahun dengan dua tahun…

…dia tidak dapat berdikari. Sebelum dihantar ke sekolah Gurney, kami hendak masukkan dia ke satu sekolah lain. Tetapi tidak diterima kerana placement test yang diberikan tidak berjawab. Dia bukan tidak…