…pengendali-pengendali takaful di Malaysia. Walaubagaimanapun, simpanan juga boleh dilakukan di bank-bank biasa namun cara ini kurang praktikal kerana manfaat yang diperoleh dari segi pulangan keuntungan atau faedah amat rendah jika…