…dengan syarat perjanjian jual beli hendaklah ditandatangai dalam masa 30 hari. 12. Syarat Perjanjian skim MyDeposit adalah seperti berikut: 12a. Bagi projek perumahan perlesenan baru, pemaju hendaklah bersetuju bahawa pembayaran…

…berada di darjah 1 pertengahan tahun. Adelina dihantar tadika yang femes waktu itu. Asas English. Segala perkembangan adalah A. Tidak satu kelainan pun yang dilaporkan pada ibu bapa. Sally tidak…