…sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Victoria. Pada awal penubuhannya, sekolah ini adalah sekolah menengah untuk pelajar-pelajar lelaki manakala pelajar perempuan untuk tingkatan 6 sahaja. Victoria Institution merupakan sekolah yang paling tua…

…paip ke paip utama bagi tujuan bekalan air ke taman-taman perumahan, sambungan paip air baru dan juga untuk membuat sebarang pengubahsuaian yang melibatkan paip air sediada. Permohonan boleh dibuat melalui…

…anda dengan menggerakkan kursor ke tab MYDEPOSIT, dan klik SEMAKAN PERMOHONAN di menu drop-down. 11. Setelah proses tapisan dibuat, sekiranya permohonan anda diluluskan, pihak kementerian akan mengeluarkan surat kelulusan permohonan…