…pembeli kediaman pertama yang mempunyai rekod kewangan yang baik akan ditawarkan pinjaman perumahan sebanyak 90% daripada nilai kediaman tersebut, manakala baki 10% perlu dibayar secara tunai oleh pembeli sebagai bayaran…

…pengguna baru. Salinan dokumen sokongan seperti surat perjanjian jual/beli, perjanjian sewa dan sebagainya. Bil air premis berkenaan (jika ada). Salinan kad pengenalan atau nombor pendaftaran sijil perniagaan dan cop syarikat…

…terhadap anda sekiranya anda gagal untuk membayar balik sekaligus. Kegagalan untuk membayar balik pinjaman juga akan mengakibatkan anda mempunyai rekod buruk di dalam Central Credit Reference Information System (CCRIS). Diterjemahkan…