…deposit akan dibayar melalui skim MyDeposit. Pada masa yang sama, pembeli hendaklah memohon pinjaman perumahan. 12b. Bagi kediaman sub-jualan atau kediaman daripada pasaran kedua , penjual hendaklah bersetuju bahawa pembayaran…