…anda dengan menggerakkan kursor ke tab MYDEPOSIT, dan klik SEMAKAN PERMOHONAN di menu drop-down. 11. Setelah proses tapisan dibuat, sekiranya permohonan anda diluluskan, pihak kementerian akan mengeluarkan surat kelulusan permohonan…