Berharap anda semua jangan terlalu cepat untuk memberi kencaman,adalah dimaklumkan apa yang dikatakan oleh Ozlyn kepada suaminya, Johan adalah dalam nada gurauan. Ini berpunca […]

  • 1
  • 2