Portal ebanjir.kelantan.gov.my melaporkan bacaan paras air Sungai Golok di Jenob melepasi paras bahaya iaitu 25.58 m (bahaya 23.50m) bermula jam […]